Eesti eurütmiakoolitus 2021-2026

Eesti Eurütmiakoolitus

2021-2026

Olete lahkelt oodatud!

"Inimene kui mikrokosmos peidab iseendas kõiki maailma saladusi.

Eurütmia toob need nähtavale läbi inimese enda.“

R. Steiner

 

* Seminari eesmärk on luua Eestis võimalus omandada eurütmia baasharidus põhitöö kõrvalt, täiendõppena. See on Eestis ainukordne ja eriline võimalus. Tavapäraselt tuleb sama koolituse läbimiseks õppida 4-5 aastat statsionaarses õppes välisriikides.

* Eurütmia kannab endas kolmekordset suundumust. Temas on ilu element, pedagoogiline element ja teraapiline element. Koolituse eesmärgiks on töötada harmooniliselt kõigi kolme elemendiga.

* Eurütmiaseminar alustab tööga 8. jaanuaril 2021. Koolitus kestab viis ja pool aastat. Seminari toimumiskoht on Viljandi.

* Lõpetajad saavad Goetheanumi poolt tunnustatud lõputunnistuse. Seminar on Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühenduse poolt loodud ja Goetheanumi kunstilise Sektsiooni poolt registreeritav koolitusinitsiatiiv.

* Koolituse läbimine annab lõpetanule oskuse tegeleda kunstilise, sotsiaalse ja pedagoogilise eurütmiaga ja õiguse ise eurütmiat õpetada nii täiskasvanuile, kui lastele.

* Seminari töö toimub perioodõppena.

Ajakava esimeseks koolitusaastaks 2021:

08. 01.-29.01; 19.-21.02; 05.-07.03; 19.-21.03; 09.-23.04, 14.05-16.05;28.05.-30.05; 11.06- 13.06.; 28.06-23.07; 09.-15.08; 03.09-05.09; 17.-19.09; 01.10.-03.10.; 18.10-29.10; 19.11.-21.11; 03.12.-05.12; 17.12-19.12;

* Põhiõppejõud on Barbara Mraz Berliinist. Kaasatakse ka mitmeid teisi välisõppejõude. Eesti eurütmistidest juhendavad Epp Vainu , Karmen Püü, Virgi Ojap, Merje Malkki.  Kursus kureerivad Karmen Püü ja Virgi Ojap.

* Õppemaks ühe aasta eest on 2000 €.

* Ootame osalejate registreerumist hiljemalt 10. juuni 2020.

Selleks palume esitada täidetud küsimusteleht, mille saab siit ja saata see e-postiga - eurytmiakool@gmail.com

Seminari info – eurytmiakool@gmail.com