Tere tulemast meie kodulehele!

Eesti Vabade Waldorfkoolide- ja lasteaedade Ühendus (EVWÜ) on tegutsenud 1990-ndate algusest, ajast, mil loodi esimesed waldorfkoolid Eestis. Ühised eesmärgipüstitused, arutelud, koolitused, õppevahendite, kirjanduse jm. koolieluks vajaliku hankimine ja jagamine oli vastrajatud koolide tiheda koostöö sisuks. 
Ametlikult registreeriti MTÜ Eesti Vabade Waldorfkoolide Ühendus 1997.a. aprillis.

Inimeseõpetus ja geomeetria

 

Olete oodatud 4. jaanuaril 2022 Pärnu Waldorfkooli kursusele  "Inimeseõpetus ja geomeetria"

Rudolf Steiner on soovitanud, et waldorfkooli õpetajad peaksid siduma igat õppeainet inimeseõpetuse ja maailmaga.
Selleks, et illustreerida, kuidas see põhimõte toimib geomeetrias, käsitleb Michel Laloux  kahte näidet: Pythagorase teoreemi ja kuubi-oktaeedri polaarsuse (platoonilised kehad).

Ravipedagoogilise töörühma koolitus

 

Septembris 2021 alustati mitmes  Eesti waldorfkoolis 2017. aastal välja antud ameerika antroposoofilise arsti Adam Blanningu teose
"Under standing Deeper Developmental Needs: Holistic Approaches for Challenging Behaviours in Children"  e 
"Sügavamate arenguvajaduste mõistmine: holistiline lähenemine laste väljakutsuva käitumise puhul" koos lugemist ja selle teema üle arutamist.