Ühendus

Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühendus lähtub oma tegevuses Kodanikuühenduste eetikakoodeksist 

EVWÜ juhatuse liikmed on:

Anne-Lii Kerge, Külli Saul, Meelis Sügis ja Olev Ojap,

juhatuse koordinaator ja kontaktisik on Meriliis Kivila.

Juhatuse auliige on Tiiu Bläsi-Käo.

 

EVWÜ kuulub Euroopa waldorfhariduse ühendusse - The European Council for Steiner Waldorf Education

ja rahvusvahelisse waldorflasteaedade ühendusse - International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education

 

 

 

Dokumendid: