Ravipedagoogika kursus

Juba 23. septembril algab uus pikk  ravipedagoogika kursus!
Kursus toimub koostöös Ameerika antroposoofilise arsti Adam Blanninguga.
Õppeprotsessis vahelduvad Adam Blanningu veebiloengud ja
kursuslaste kokkusaamised Tartu Waldorfgümnaasiumis.

Veebiloengul osalemise link saadetakse kõigile kursusele registreerunutele enne loengu algust. 

EVWÜ liimetele on koolitus tasuta, teistele 50 eurot. Osalustasu saab maksta EVWÜ poolt esitatud arve alusel. Osalejad saavad tunnistuse. 

Kursusele registreerimine on lõppenud! Kohad on täis. 

Ravipedagoogiline kursus käsitleb holistilisi ehk terviklikke võimalusi laste kasvamise, käitumise ja õppimisega seotud probleemide mõistmiseks ja lahenduste otsimiseks. Selle aluseks on Rudolf Steineri poolt välja töötatud inimpilt, inimese neljaliikmelisus, meelteõpetus, eluprotsessid, ravipedagoogilised polaarsused. Kursus põhineb ameerika antroposoofilise arsti Adam Blanningu raamatu „Understanding Deeper Developmental Needs: Holistic Approaches for Challenging Behaviors in Children“ eestikeelsel tõlkel. 

Kursus toimub kahel õppeaastal ja on jagatud neljaks mooduliks. Esimesed kolm moodulit käsitlevad ravipedagoogilisi polaarsuseid, viimane moodul tegeleb lähemalt mälu ja tähelepanu probleemidega ning antroposoofilise meditsiini poolt pakutavate teraapia ja ravi võimalustega. Igal moodulil toimub kaks veebiloengut dr Blanningu poolt, kus osaleb õpetajaid ka teistest maadest. Loengud tõlgitakse eesti keelde, peale loenguid on võimalik küsida küsimusi või nõu. Loengute toimumise aeg on teisipäeva õhtuti kell 18.00 - 19.30  (ajavahe tõttu  - Ameerikas on siis hommik). Lisaks toimub iga mooduli raames üks seminari vormis nädalalõpp, kus kunstilises vormis tegeletakse loengutel käsitletavate teemadega ja saab osa võtta rühmatööst ning aruteludest.

Kursusel osaleja endapoolseks panuseks on lapse kirjelduse koostamine polaarsustest lähtuvalt või lapsevaatluse läbiviimine või kunstilise väljendusvahendi leidmine ühe või teise polaarsuse teraapiliseks tasakaalustamiseks ja selle esitamine teistele kursusel osalejatele.

Kursuse koordinaator Kaia Oper (kaia.oper@waldorfkool.info)

1. MOODUL

23.-24.09 2022 I seminar

R kl 18.00 – 19.30 Loeng: Inimese neljaliikmelisus - Külli Volmer 

L kl 10.00 – 17.00 Ravieurütmia esimese polaarsuse tasakaalustajana - Pille Timmermann. 

Rühmatöö neljaliikmelisusest ja esimesest polaarsusest

11.10 2022 Veebiloeng: Adam Blanning. Inimese neljaosalisus; maine ja kosmiline polaarsus. 

15.11 2022 Veebiloeng: Adam Blanning. Inkarnatsiooniprotsess läbi liikumise; "nõrga liikumisega" ja "maniakaalset" tüüpi lapse teraapia.

18.-19.11 2022 II seminar

R kl 18.00 – 19.30 „Raudne Hans“.  Rühmatöö muinasjutuga

L kl 10.00 – 17.00 . Loeng: 6 kõrvalharjutust - Meelis Sügis. 

„Raudne Hans“.  Rühmatöö muinasjutuga. 

Maalimine  - Monika Kiho

13.12 2022 Veebiloeng: Adam Blanning. Moraalsus kui maise ja kosmilise polaarsuse väljendus; moraalsuse arenguprotsess hilisemas elus, kasutades näiteid kuuest kõrvalharjutusest.

2.MOODUL

6.-7.01 2023 III seminar

R kl 18.00 – 19.30 Voolimine  - Cornelis Lakeman

L kl 10.00 – 17.00 Loeng: Vere / närvi polaarsus  - Anne Silbaum. Voolimine - Cornelis Lakeman

10.01 2023 Veebiloeng: Adam Blanning. Alumised meeled ja teerada heaolutundeni (elumeel).

07.02 2023 Veebiloeng: Adam Blanning. Õppimise erinevad viisid. Suurepealine ja väiksepealine polaarsus.

17.-18.03 2023 IV seminar

Reede, 17.03

18.00 – 20.00  Koolivalmidus. Õppekava eakohasus. Teema tutvustus ja arutelu.  Jagame koolivalmiduse kogemusi, kooli vastuvõtutunni harjutusi. 

Laupäev, 18.03

10.00 – 11.30 Maalimine: Lumivalgekese muinasjutt (Adam Blanningu raamatu 18. ptk)

11.30 – 11.50 Kohvipaus

11.50 – 13.20 Kokkuvõte koolitusest. Arutelu polaarsustest ja sellest, kuidas seda teadmist kooli igapäevatöös rakendada.

13.20 – 14.00 Lõuna

14.00– 15.30 Maalimine: Lumivalgekese muinasjutt