Kõnekujundus

Balti Kõnekujunduse avatud koolitusblokid 2022/2023

Vaata siit!

 

 

EELLUGU

Külli: See oli 2020. aasta märtsis, kui pöördusin oma kolleegide ja kõnekujundushuviliste poole nii Eestis, Lätis kui Leedus eesmärgiga valmistada ette pedagoogilise kõnekujunduse kursust Baltikumis. Initsiatiivgrupiga liitusid:
Siiri Veensalu, Külli Volmer (Eesti),
Mara Svilane (Läti),
Indre Vaiciuniene, Lina Dravanauskiene, Kristina Pacesiene (Leedu).

2021. aasta veebruarini kohtusime kord kuus veebi teel, juulis silmast-silma Riias. Töö käigus selginesid olukord erinevates Balti riikides, soovid ja vajadused, koolituse kontseptsioon. Kaks asja olid kindlad: koolitus on mõeldud esmajärjekorras pedagoogidele ja kestab kogunemistega kord kuus vähemalt kaks aastat.

ETTEVALMISTAVAD PÄEVAD

20. veebruarist 8. maini 2021. a toimusid alustavat koolitust tutvustavad päevad. Algidee - 3 tutvustust kolmel maal - jäi, kuid vorm kujunes vastavalt Covid-piirangutele: kõik tutvustusüritused toimusid veebi teel.

Kui alguses  tundus kõnega tegelemine veebi vahendusel nagu kaameli ajamine läbi nõelasilma, siis tänu innukatele osalejatele leppisime tõdemusega „parem varblane peos kui tuvi katusel”. Leidlikkust, fantaasiat ja toredat koostööd need üritused igal juhul ärgitasid.

Siiri: Oli väga südantsoojendav näha nii vanu kui ka uusi kõnekujunduse sõpru. Algul hulljulgena tundunud idee teha  ettevalmistavad koolitused siiski interneti teel tasus ennast ära. Osalejate tagasiside oli positiivne. Mulle endale oli üllatuseks, et korduskoolitused kujunesid igal maal omanäolisteks. Me oleme siin Balti mullis nii rikastavalt omanäolised!    

PEDAGOOGILISE KÕNEKUJUNDUSE KOOLITUS

Esimene kohtumine toimus Riias 25.-28. juulini 2021, pealkirjaks RÜTM, RÜTM, RÜTM. Alates septembrist pidime covid-piirangute tõttu lahknema ning Eesti, Läti ja Leedu grupid töötasid eraldi. 2022. a jaanuar tõi meid taas kokku – sedakorda Tallinnas. Loodame peatselt naasta meie algsesse koolituspaika, Riiga. Rong liigub!

koduleht kõnekujundus.eu

Kontaktid:

Siiri Veensalu
siiri.veensalu@gmail.com

Külli Volmer
kyllivolmer@gmail.com

 

Balti kõnekujundus
2-aastane pedagoogiline kursus 2021-2023

2021-2022 AJAKAVA

25.-28. juuli 2021 -  RÜTM, RÜTM, RÜTM / Värsiõpetuse alused; seitsmeaastaku rütm   
10.-12. september 2021 - KÕNE ARENG / Salmid, sõrmemängud, peen- ja jämemotoorika
8.-10. oktoober 2021 - KEEL JA KÕNE INIMKONNA AJALOOS / Muinasjutud, müüdid
5.-7. november 2021 - ALGKLASSID / Loomislood, legendid, valmid
3.-5. detsember 2021 - ALGKLASSID / Koorist individuaalse esituseni
3.-7. jaanuar 2022  - PULSS JA HINGAMINE / Retsitatsioon ja deklamatsioon
4.-6. veebruar 2022 - TAHTEINIMENE KÕNES / Pulss ja hingamine: algriim
4.- 6. märts  2022  - VAATLEV INIMENE KÕNES / Pulss ja hingamine: heksameeter
25.-29. aprill 2022 -  INIMESEÕPETUS JA KÕNEKUJUNDUS / Mõttesalmid, oodid
6.-8. mai  2022 - AASTA KOKKUVÕTE / Esitused, referaadid

Läbivad teemad:

- õpetaja hääl, selle hooldus
- konsonandid, konsonantide harjutused
- kirjanduse liigid: lüürika, eepika, dramaatika