Eesti eurütmiakoolitus 2021-2026

Koolitusega on veel võimalik liituda. Alates II koolitusaastast saab koolitusega liituda eelneva eurütmiakogemusega või väga heade eurütmiliste eeldustega noor. 

 

 

Tänu waldorfkoolide- ja lasteaedade toetusele alustab tegevusega

Eesti Eurütmiakoolitus

2021 - 2026

"Inimene kui mikrokosmos peidab iseendas kõiki maailma saladusi.

Eurütmia toob need nähtavale läbi inimese enda.“

R. Steiner

 

* Seminari eesmärk on luua Eestis võimalus omandada eurütmia baasharidus põhitöö kõrvalt, täiendõppena. See on Eestis ainukordne ja eriline võimalus. Tavapäraselt tuleb sama koolituse läbimiseks õppida 4-5 aastat statsionaarses õppes välisriikides.

* Eurütmia kannab endas kolmekordset suundumust. Temas on ilu element, pedagoogiline element ja teraapiline element. Koolituse eesmärgiks on töötada harmooniliselt kõigi kolme elemendiga.

* Eurütmiaseminar alustas tööga 8. jaanuaril 2021. Koolitus kestab viis ja pool aastat. Seminari toimumiskoht on Viljandi.

* Lõpetajad saavad Goetheanumi poolt tunnustatud lõputunnistuse. Seminar on Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühenduse poolt loodud ja Goetheanumi kunstilise sektsiooni poolt registreeritav koolitusinitsiatiiv.

* Koolituse läbimine annab lõpetanule oskuse tegeleda kunstilise, sotsiaalse ja pedagoogilise eurütmiaga ja õiguse ise eurütmiat õpetada nii täiskasvanuile, kui lastele.

* Seminari töö toimub perioodõppena.

Ajakava esimeseks koolitusaastaks 2021 on siin.

* Põhiõppejõud on Barbara Mraz Berliinist. Kaasatakse ka mitmeid teisi välisõppejõude. Eesti eurütmistidest juhendavad Epp Vainu , Karmen Püü, Virgi Ojap, Merje Malkki.  Kursust kureerivad Karmen Püü ja Virgi Ojap.

* Õppemaks ühe aasta eest on 2000 €. Seminari tegevust toetavate koolide/lasteaedade õpetajatele ja lapsevanematele on õppemaksusoodustus 500 €.

Palume ka esitada täidetud küsimustelehe, mille saab siit ja saata see e-postiga - eurytmiakool@gmail.com