Eurütmia suveseminar

Eurütmiaõpetus lastele ja noortele

kui inimese arengu kunstiline tugisammas

 

2. kuni 7. juulil Viljandi Kultuuriakadeemias (Posti tn 1)

 

Juhendab Helga Daniel

Kogemusi jagavad eurütmiaõpetajad erinevatest riikidest. Vestlusringid ja arutelud.

 

Seminaritöö teemad:

 - eurütmiaõpetuse kooskõla lapse/õpilase arenguseaduspärasustega

 - R. Steineri harjutuste pärandi tundmine
- miks eurütmia õpetamine koolis on "raske töö";
- kunstiline eurütmia versus pedagoogiline eurütmia, kunstiline element pedagoogilises eurütmias;
- mida on vajalik teada eurütmiatundi ette valmistades;
- "hästi töötavad tööriistad" eurütmiaõppes (harjutused, tunni korraldus, mängud jne)
- harjutusi mõtte, tunde ja tahte äratamiseks/arendamiseks erinevas eas õpilastele;
- mida vajab eurütmiaõpetaja oma "seljakotti"; 

 

Töökeel: inglise – eesti. Loengud tõlgitakse inglise- eesti-inglise suunal. 

 

Info ja eelregistreerimine hiljemalt 15. maiks- eurytmiakool@gmail.com

Registreerimisel palume märkida ööbimise ja toitlustamise soov.

Osalustasu 390 €, ei sisalda toitlustust ja ööbimist.

Osalustasu tasuda hiljemalt 01. juuniks kontole:

Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühendus

EE291010220098166221, selgitusega „ Juuli seminar 2024“

Võimalik on tasuda kohapeal sularahas.   

Ööbimisvõimalus Viljandi Waldorfkoolis (vajalik magamiskott) – 12 € öö.

Toitlustus (vegetaarne) kõik päevad  60 € (2-käiguline lõunasöök - 8 eurot), hommikusöök (puder, kohvi, tee - 2 € )

Ajakava:

 

2. juuli

11.00 – 12.30 – eurütmia Helga Danieli juhendamisel

14.30- 16.00 -  eurütmia Helga Danieli juhendamisel

16.30  kuni 18.00 – vestlusring – miks eurütmia õpetamine koolis on "raske töö"; mida vajab eurütmiaõpetaja kui inimene oma "seljakotti
 

3. kuni 7. juuli

09.00 – 10.30; 11.00 – 12.30. –  eurütmia Helga Danieli juhendamisel

 

3. juuli

14.30 – 16.00 – Jostein Aarbakke kogemused eurütmia õpetamisel koolis ja lasteaias, kunstilise eurütmia osakaalust pedagoogilises õppes.

16.30- 18.00  – Virgi Ojap loeng –  „Kus algab eurütmia, kus lõpeb võimlemine ja tants? Pedagoogilises eurütmia kunstilisus – kunstilise eurütmia pedagoogilisus.“

 

4. juuli

14.30 – 16.00 – Kirsi Aarbakke – eurütmia õpetamise kogemused lasteaias

16.30 – 18.00 – Karmen Püü – eurütmia õpetamise kogemused koolinoortega

 

5. juuli

14.30 – 16.00 – Virgi Ojap – eurütmia õpetamise kogemused koolinoortega.

16.30 – 18.00 – vestlusring – arutelu

 

06. juuli

14.30 – 16.00 – Aija Rancane – eurütmia õpetamise kogemused koolis ja lasteaias

16.30 – 18.00 – Vabatahtlike intsiatiivide õhtu (ideedest, sellega seotud ajakulust palume eelnevalt teada anda!) - näiteks soov esitada eurütmiat, koos mängida, laulda, looduses jalutada (ümber Viljandi järve 14 km),  vabaõhu piknik korraldada, midagi täiendavalt arutleda, jagada.

 

07. juuli

14.30 – 16.00 - Aija Rancane - eurütmia õpetamise kogemused koolis ja lasteaias

16.30 – 18.00 – lõpuring, tagasiside