Pedagoogilise kõnekujunduse kava septembris-oktoobris Eestis, Lätis ja Leedus

Pedagoogilise kõnekujunduse kursuse juhendajad Külli Volmer ja Siiri Veensalu kirjutavad kava kohta nõnda: 

Meie kava sündis 2021-23 aastail toimunud Balti Kõnekujunduse pedagoogilise kursuse
tulemina. 28 õpetajat ja 2 lasteaednikku Eestist, Lätist ja Leedust kohtusid kahe aasta
jooksul kord kuus, et praktikas ja teoorias kõnemüsteeriumi kogeda.
Kursuse lõpp oli käesoleva aasta maikuus, kuid soov kogetut-õpitut jagada viis nüüd
teoks saava ringreisini.

Esitamisele tuleb kava KÕNE TEEB NÄHTAVAKS. 
Kava on mõeldud eelkõige pedagoogidele ja ülaastme õpilastele, kuid avatud ka
laiemale huviliste ringile. Kuulda saab erinevaid suuliseid tekste lastesalmidest ballaadi
ja proosakatkenditeni. Neid täiendavad selgitavad vahetekstid emakeeles. Missuguseid
rütmielamusi, kuidas ja miks me oma õpilastele vahendame? Kuidas eristada
kõnekunstis kirjanduse kolme põhiliiki? Kõik kõne arengu põhietapid
waldorfpedagoogilisel teel saavad puudutatud. Loodame, et meie endi püüdlus “puude
taga metsa näha” võimaldab vaatajale-kuulajale avardavat kõnekogemust.
Mis veel oluline – see kava on vabast tahtest ja puhtast rõõmust sündinud!
Ootame kohtumisi meie eriilmeliste koolide ja toredate inimestega.

Eesti etendused toimuvad

Pärnu Waldorfkoolis 11. sept. kl 10
- Tallinna Vabas Waldorfkoolis 11. sept. kl 15
Rakvere Waldorfkoolis 12. sept. kl 9.30
- Tartu Waldorfgümnaasiumis 12. sept. kl 14.30

Väike Werrone Koolis 3. okt. kl 14.30

Koolituse juhendajad
Siiri Veensalu, Külli Volmer