Töökuulutused

Aruküla Vaba Waldorfkool otsib

klassiõpetajat VII klassile ja
osalise koormusega lasteaiaõpetajat. 

Tööle asumise aeg on august 2018.
Soovijatel palume saata CV aadressile kool@avw.ee .
Täpsem info telefonil +3725122603

 

2018./19. õppeaastast ootab

Viljandi Vaba Waldorfkooli pere endi hulka järgmisi õpetajaid:

eelkooliõpetajat, klassiõpetajaid (I ja II kooliaste),
inglise keele õpetajat (I ja II kooliaste, 13 t nädalas),
gümnaasiumi keemia- ja füüsikaõpetajat (epohhiõpe),
gümnaasiumi inglise keele õpetajat (7 t nädalas, lapsehoolduspuhkuse ajaks),
puidutööõpetaja

CV palume saata 10. juuniks 2018 e-aadressil viljandi@waldorf.ee.

Eeldame valmisolekut Waldorf-pedagoogiliseks väljaõppeks.

Täpsem info tel 5553 7289 või 433 4537.

 

Waldorflasteaed Terve Pere Aed Võrumaal Parksepas otsib

ÕPETAJAT 
Tööle asumise aeg 21. august 2018.

Eeldame kandidaadilt musikaalsust, liikuvust, arenemissoovi, võimet imestada ja imetleda, elurõõmu ning heatahtlikku suhtumist lastesse, kolleegidesse ja lapsevanematesse.
Vältimatu on huvi ennast waldorfpedagoogika alal harida.

CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata e-posti aadressile tervepereaed@gmail.com 31. märtsiks 2018

 

Tallinna Vaba Waldorfkool

otsib alates järgmisest õppeaastast

MUUSIKAÕPETAJAT 

Eeldame huvi waldorfpedagoogika vastu ja valmisolekut selles vallas end harida.

CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata e-posti aadressile tallinn@waldorf.ee 31. maiks 2018.