Töökuulutused

Tallinna Vaba Waldorfkool ootab oma sõbralikku seltsi

muusikaõpetajat.

Kandideeri ja kirjuta tallinn@waldorf.ee

Lisainfo telefonil 51 47 054 või 55 648 658

 

2018./19. õppeaastast ootab

Viljandi Vaba Waldorfkooli pere endi hulka järgmisi õpetajaid:

inglise keele õpetajat V-VII klass (10 t nädalas),
gümnaasiumi keemia- ja füüsikaõpetajat (epohhiõpe),
inglise keele õpetajat VIII-XII klass (6 t nädalas, lapsehoolduspuhkuse ajaks),

CV palume saata 20. augustiks 2018 e-posti aadressil viljandi@waldorf.ee.

Eeldame valmisolekut Waldorf-pedagoogiliseks väljaõppeks.

Täpsem info tel 5553 7289 või 433 4537.

 

Tartu Waldorfgümnaasium  otsib klassiõpetajaid, ülaastme matemaatika õpetajat,  puidutöö õpetajat  ning ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajat.

Nõudmised kandidaadile

  • vastavus kvalifikatsiooninõuetele,
  • suurepärased ainealased teadmised,
  • viimase 2 aasta jooksul vähemalt  100 tundi waldorfpedagoogikaalast koolitust või töökogemus mõnes Eesti waldorfkoolis,
  • väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus,
  • loomingulisus, initsiatiivikus, vastutustundlikkus, korrektsus ja täpsus.

CV,  kvalifikatsiooninõuetele vastavust kinnitavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikiri, miks soovite töötata waldorfkoolis,  saata hiljemalt 16.08.2018  kontakt@waldorfkool.info

 

Aruküla Vaba Waldorfkool otsib

  • klassiõpetajat VII klassile ja
  • osalise koormusega lasteaiaõpetajat

Tööle asumise aeg on august 2018.
Soovijatel palume saata CV aadressile kool@avw.ee .
Täpsem info telefonil +3725122603

 

Waldorflasteaed Terve Pere Aed Võrumaal Parksepas otsib

  • ÕPETAJAT 

Tööle asumise aeg 21. august 2018.

Eeldame kandidaadilt musikaalsust, liikuvust, arenemissoovi, võimet imestada ja imetleda, elurõõmu ning heatahtlikku suhtumist lastesse, kolleegidesse ja lapsevanematesse.
Vältimatu on huvi ennast waldorfpedagoogika alal harida.

CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata e-posti aadressile tervepereaed@gmail.com 31. märtsiks 2018