Lapse kasvatamine vaimuteaduse vaatekohast. Muusika algklassides.

 

2. - 3. veebruar 2018 Tartu Walorfgümnaasiumis.

Kursusele oodatakse kõiki waldorfkoolist ja -pedagoogikast huvitatuid, eelkõige õpetajaid ja lapsevanemaid.

Loengu läbiviija on Mati Valgepea.

Rudolf Steineri raamat „Lapse kasvatamine vaimuteaduse vaatekohast“ põhineb autori poolt peetud loengutele 1906. ja 1907. aastal. Inimese „ülesehitus“, areng ja seda toetavad kohased pedagoogilised impulsid leiavad käsitlust vaimuteaduse ehk antroposoofia vaatekohast. Räägitu ja kirjapandu leidis esmase rakenduse 1919. aastal esimese waldorfkooli rajamisega Stuttgartis. Seeläbi sai kasvatuskunsti uuendamise idee praktilise vormi, mis siiani inspireerib õpetajaid ja lapsevanemaid kõikjal maailmas. Mahult väikest brošüüri võib pidada waldorfpedagoogika „seemneks“.  Seminaril vaatleme kasvatuskunsti lähtekohti Rudolf Steineri kirjapandust lähtuvalt.

Kursuse kunstilise osa viib läbi Riina Velmet.

Muusikas me laulame, liigume, koputame, plaksutame jne - erinevad näited 1.-4. klassi repertuaarist. Kuidas saab klassiõpetaja aidata noodikirja õppimisel? Kas flöödi asemel võiks ka mõni muu pill olla? Mis see pentatoonika on? Kas kahest toonist saab ka laulu?

Kui  on küsimusi mõne konkreetse klassi pillimängu (flööt, harf, kõlapillid) kohta - andke palun ette teada (riina.velmet@gmail.com), saan täpsemalt materjale kaasa võtta! 

 

Kursusel osalemiseks  on vajalik eelregistreerimine SIIN 

Registreerimine lõppeb kaks päeva enne kursuse algust.
 

Kursuse hind on 25 eurot.
Kursus on waldorfkoolide ja –lasteaedade õpetajatele tasuta.
Lõunasöögi, mis maksab 4 eurot ja lisandub kursuse tasule, valmistab Marina Koho.

Kursus toimub Tartu Waldorfgümnaasiumis, Kreutzwaldi 64, Tartu.

Ajakava

Reede 2. veebruar

17.00 - 18.15 Loeng Lapse kasvatamine vaimuteaduse seisukohast.
18.45 - 20.00 Loeng Lapse kasvatamine vaimuteaduse seisukohast.

Laupäev 3. veebruar

  9.00 - 10.30 Loeng Lapse kasvatamine vaimuteaduse seisukohast.
11.00 - 12.00 Muusika algklassides

12.00 - 13.00 Lõuna

13.00 - 14.00 Muusika algklassides
14.15 - 15.30 kokkuvõtte