Education in Digital Age - A challenge for parents and teachers

HARIDUS DIGITAALAJASTUL – VÄLJAKUTSE ÕPETAJATELE JA LAPSEVANEMATELE

KONVERENTS 14. X 2016

 

 

 

Konverents on tasuta ja avatud kõigile huvilistele.

Toimumiskohtaks Tartu, Salme 1a, TÜ haridusteaduste instituudi aula.

Konverentsi töökeeleks on inglise keel ja toimub sünkroontõlge eesti keelde.

 

KAVA

9:00 - 9:30   Registreerimine

9:30 - 9:45   Avamine: EVWLÜ, ECSWE ja IASWECE esindajad

EVWLÜ - Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühendus

ECSWE - The European Council for Steiner Waldorf Education

IASWECE - International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education

9:45 - 10:45    Katinka Penerti loeng - „Aspects of Media Education in Waldorfschools" (Meediahariduse aspektid waldorfpedagoogikas)

10:45 - 11:00    Küsimused ja vastused

11:00 - 11:20    Mariann Rikka (HTM) ettekanne - "How should digital focus in school look like?" (Kuidas peaks digifookus koolis välja nägema?)

11:20 - 11:50    Kohvipaus

11:50 - 12:10    Margus Pedaste (Tartu Ülikool) ettekanne - "DIGCOMP framework in Estonia and students' profiles in using mobile learning devices"  (DIGCOMP raamistik Eestis ja mobiilseid õpivahendeid kasutavate õpilaste profiilid)

12:10 - 12:15   Lühisõnavõtt - Clara Aerts (IASWECE)

12:15 - 12:20   Lühisõnavõtt - Richard Landl (ECSWE)

12.20 - 13.00   Esinejate paneeldiskussioon. Esinejatele on võimalik esitada ka küsimusi

 

 

Asukoht: 
Salme 1a
50103 Tartu
Algus- ja lõppaeg: 
R, 10/14/2016 - 09:00 kuni 13:00