Ülaastme kursus

 

30. juuli –2.august olete oodatud waldorfkoolide ülaastme õpetajate kursusele!

  • Albrecht Schad  - ülevaade 1-12. klassi õppeplaanist (bioloogia näitel). Sellest tuleneb vajadus tegeleda ka füüsilise, eeterkeha, astraalkeha ning minaga. Inimese keha kolmeliikmelisus ja seos hingelisega
  • Justyna Wojciechowska - kuidas korraldada e-õpet waldorfkoolide ülaastmes;
  • Enelin Pruul ja Johanna Schad -  eurütmia.

Kursusel osalejatele palume täita küsimustik SIIN

Kursus toimub Pärnu Waldorfkoolis.
Registreerunutele saadame täpsema info e-kirjaga. 

Registreerimine kursusele SIIN 

Tutvustused:

Justyna Wojciechowska:  Olen pärit Poolast ning kasvasin üles väikeses külas Krakowi lähistel. Pikaaegne kutsumuse otsimine viis mind antroposoofia ja waldorfpedagoogika juurde. Kolmandat aastat õpin Stuttgarti Vabas Kõrgkoolis, et saada klassiõpetajaks meediapedagoogika lisaerialaga. Mul on hea meel, et saan Teiega jagada oma seniomandatud teadmisi.

Johanna Schad  Olen oma viiest õest vennast vanim. Pärast seitsmeaastast eurütmiaõpingut Stuttgartis olen alates 2020. aasta suvest õpetaja ühes Vabas Waldorfkoolis Lõuna -Saksamaal. Minu jaoks on suur õnn näha niihästi inimeseõpetust kui ka Rudolf Steineri õppeplaani läbi laste liikuval kujul oma silme ees ja iga päev koos nendega õppida. Minu enda siseruumi kujunemine, millest lähtuvalt saan jõuda kunstilise tegevuseni vaimustab mind juba minu õpingute algusest peale ja minu jaoks on suur rõõm teiega koos eurütmilistesse elamustesse süveneda.

Enelin Pruul Waldorfmaastikuga puutusin lähemalt kokku Tallinna Vaba Waldorfkoolis abiõpetajana töötades. Seal sündis huvi antroposoofia ja eluterve pedagoogika vastu. Täna olen kolmanda aasta eurütmiatudeng Saksamaal Stuttgartis ja leian, et eurütmia on vahend, mille abil võivad igas vanusegrupis inimesed ehedale elukogemusele lähemale astuda. 

Eurütmia kui liikumiskunst ühendab endas täisväärtuslikuks eluks vajaliku liikumise nii mõtte-, tunde- kui füüsilisel tasandil, millest tänapäeva industrialiseeritud maailmas vajaka kipub jääma. Läbi kunsti soovin panna aluse võimalusele inimestel luua parem kontakt enda ja ümbritsevaga.

Tulevasel kursusel saab olema põnev vaadelda, kuidas mõjub elujõududega töötav eurütmia sel tihedal meedia tarbimise ajastul.